สถานีสูบส่งน้ำบางเขน 1 (TR1)

Maintenances

468.00

1.67

0.25

0.23

48.97

สถานีสูบส่งน้ำบางเขน 2 (TR2)

7.06

541.00

3.00

0.65

0.26

71.00

สำนักงานประปาสาขานนทบุรี

Maintenances

466.00

0.70

0.22

0.22

48.36

สถานีสูบจ่ายน้ำเพชรเกษม

7.34

204.00

0.54

0.26

0.10

สถานีสูบจ่ายน้ำราษฎร์บูรณะ

7.37

256.00

0.72

0.21

0.12

สำนักงานประปาทุ่งมหาเมฆ

Maintenance

495.00

0.61

0.23

0.24

57.12

สำนักงานประปาสมุทรปราการ

7.16

504.00

0.65

0.16

0.24

59.83

สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท

7.08

484.00

0.88

0.17

0.23

53.80

สถานีสูบจ่ายน้ำลาดพร้าว

6.96

471.00

1.01

0.23

0.23

49.87

สำนักงานประปาสาขามีนบุรี

6.99

480.00

0.57

4

0.23

52.59

สำนักงานประปาบางบัวทอง

7.72

185.00

0.93

0.15

0.09

-36.44

สำนักงานประปาสาขาพญาไท

7.20

495.00

0.82

0.14

0.24

57.12

สถานีสูบจ่ายน้ำสำโรง

Maintenance

484.00

1.14

0.22

0.23

53.80

สถานีสูบจ่ายน้ำลาดกระบัง

7.00

493.00

0.93

0.23

0.24

56.51

สถานีสูบจ่ายน้ำท่าพระ

7.49

203.00

0.78

0.12

0.10

สถานีสูบจ่ายน้ำคลองเตย

7.06

389.00

1.03

0.38

0.19

25.12

สถานีสูบจ่ายน้ำลุมพินี

Maintenances

484.00

0.76

0.26

0.23

53.80

สถานีสูบจ่ายน้ำบางพลี

7.95

488.00

0.97

0.22

0.24

55.00

สถานีสูบจ่ายน้ำมีนบุรี

7.09

485.00

1.40

0.22

0.23

54.10

สถานีสูบส่งน้ำบางเขน 3 (TR3)

7.14

462.00

1.96

0.24

0.22

47.16

โรงงานสามเสน 1

7.21

498.60

1.49

0.16

0.24

58.20

โรงงานสามเสน 2

7.71

517.22

1.10

0.34

0.25

63.82

โรงงานสามเสน 3

7.36

491.00

1.50

0.26

0.24

55.91

โรงงานสามเสน 4

7.38

492.14

1.71

0.19

0.24

56.25

สถานีสูบส่งน้ำมหาสวัสดิ์

Maintenance

Maintenance

0.68

0.87

0.11

สถานีสูบจ่ายน้ำมหาสวัสดิ์

7.38

225.65

1.02

0.51

0.11

โรงงานธนบุรี

7.28

477.40

1.18

0.59

0.23

51.80

สถานีสูบจ่ายน้ำบางเขน 1

7.39

502.78

0.94

0.16

0.24

59.46

สถานีสูบจ่ายน้ำบางเขน 2

7.30

471.62

1.14

0.22

0.23

50.06

พระราชวังดุสิต สวนจิตรลดา

7.31

482.64

1.11

0.24

0.23

53.39

โรงพยาบาลศิริราช

7.33

465.54

1.14

0.55

0.22

48.23

โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม

7.26

220.57

0.44

0.37

0.11

โรงเรียนบดินทรเดชา

7.31

206.21

0.79

0.14

0.10

ห้าง บิ๊กซี สาขารัตนาธิเบศร์

7.31

210.70

0.92

0.22

0.10

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางบ่อ

Maintenance

Maintenance

Maintenance

Maintenance

Maintenance

Maintenance

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

7.09

503.54

1.28

0.20

0.24

59.69

โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์

7.23

482.64

0.69

0.20

0.23

53.39

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

7.28

494.04

0.85

0.23

0.24

56.83

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

Maintenance

497.84

0.88

0.14

0.24

57.97

บ. มหาจักรออโตพาร์ท จำกัด

6.51

Maintenance

0.10

0.24

0.24

-831.63

สุวรรณภูมิ

Maintenances

Maintenance

Maintenance

Maintenance

Maintenance

-831.63

บมจ. กระจกไทยอาซาฮี

7.22

443.13

0.80

0.25

0.21

41.46

ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ

7.31

293.54

0.42

0.18

0.14

มจธ. (วิทยาเขตบางขุนเทียน)

7.21

254.81

0.32

0.20

0.12

ร.พ.ศิครินทร์

7.32

526.72

0.86

0.23

0.25

66.69

ท้องฟ้าจำลอง

7.14

492.90

0.69

0.15

0.24

56.48

บริษัทโอสถสภา จำกัด

7.18

484.16

1.07

0.14

0.23

53.84

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

7.24

210.85

0.40

0.28

0.10

โรงพยาบาลสายไหม

7.40

483.40

0.15

0.11

0.23

53.61

กองพันทหารสื่อสาร

7.29

507.34

0.55

0.16

0.25

60.84

เวลาปัจจุบัน

08/08/2020 15:49:54

แสดงค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ (mg/L)

คู่มือใช้งานเว็บคุณภาพน้ำออนไลน์