สถานีสูบส่งน้ำบางเขน 1 (TR1)

7.22

268.00

1.39

0.41

0.13

-11.39

สถานีสูบส่งน้ำบางเขน 2 (TR2)

7.16

246.00

1.10

1.01

0.12

-18.03

สำนักงานประปาสาขานนทบุรี

Maintenances

278.00

0.28

0.32

0.13

-8.38

สถานีสูบจ่ายน้ำเพชรเกษม

7.07

247.00

0.74

Maintenances

0.12

สถานีสูบจ่ายน้ำราษฎร์บูรณะ

7.27

243.00

0.80

0.65

0.12

สำนักงานประปาทุ่งมหาเมฆ

7.08

266.00

0.54

0.33

0.13

-12.00

สำนักงานประปาสมุทรปราการ

7.28

278.00

0.49

0.26

0.13

-8.38

สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท

7.18

270.00

0.47

0.04

0.13

-10.79

สถานีสูบจ่ายน้ำลาดพร้าว

7.09

272.00

0.56

0.49

0.13

-10.19

สำนักงานประปาสาขามีนบุรี

7.33

269.00

0.15

0.20

0.13

-11.09

สำนักงานประปาบางบัวทอง

Maintenance

224.00

0.45

0.62

0.11

-24.67

สำนักงานประปาสาขาพญาไท

Maintenance

257.00

0.62

0.35

0.12

-14.71

สถานีสูบจ่ายน้ำสำโรง

7.10

273.00

0.73

0.41

0.13

-9.88

สถานีสูบจ่ายน้ำลาดกระบัง

Maintenances

275.00

0.70

0.29

0.13

-9.28

สถานีสูบจ่ายน้ำท่าพระ

Maintenance

236.00

0.60

0.89

0.11

สถานีสูบจ่ายน้ำคลองเตย

7.22

277.00

0.60

0.40

0.13

-8.68

สถานีสูบจ่ายน้ำลุมพินี

7.18

262.00

0.84

0.40

0.13

-13.20

สถานีสูบจ่ายน้ำบางพลี

7.95

269.00

0.33

0.30

0.13

-11.09

สถานีสูบจ่ายน้ำมีนบุรี

7.18

278.00

0.61

0.45

0.13

-8.38

สถานีสูบส่งน้ำบางเขน 3 (TR3)

7.23

244.00

0.64

0.61

0.12

-18.64

โรงงานสามเสน 1

7.45

274.81

1.03

1.01

0.13

-9.34

โรงงานสามเสน 2

7.70

276.33

0.99

0.89

0.13

-8.88

โรงงานสามเสน 3

7.36

269.87

1.10

0.81

0.13

-10.83

โรงงานสามเสน 4

7.48

267.59

0.88

0.24

0.13

-11.52

สถานีสูบส่งน้ำมหาสวัสดิ์

7.06

240.90

1.20

0.71

0.12

สถานีสูบจ่ายน้ำมหาสวัสดิ์

7.46

237.54

0.67

1.29

0.12

โรงงานธนบุรี

7.55

257.94

0.99

0.29

0.12

-14.43

สถานีสูบจ่ายน้ำบางเขน 1

7.49

120.17

1.67

0.35

0.06

-56.01

สถานีสูบจ่ายน้ำบางเขน 2

7.21

250.87

1.88

0.45

0.12

-16.56

พระราชวังดุสิต สวนจิตรลดา

7.25

276.33

0.82

0.47

0.13

-8.88

โรงพยาบาลศิริราช

7.34

271.01

0.75

0.33

0.13

-10.49

โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม

7.18

249.95

0.39

0.54

0.12

โรงเรียนบดินทรเดชา

7.19

230.89

0.70

0.78

0.11

ห้าง บิ๊กซี สาขารัตนาธิเบศร์

7.05

236.34

0.91

0.94

0.11

สถานีตำรวจภูธรคลองด่าน

7.12

306.72

0.15

0.24

0.15

0.29

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

7.37

270.25

0.20

0.22

0.13

-10.71

โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์

7.07

267.21

0.22

0.31

0.13

-11.63

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

7.25

267.59

0.22

0.39

0.13

-11.52

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

7.16

273.29

0.15

0.43

0.13

-9.80

บ. มหาจักรออโตพาร์ท จำกัด

Maintenance

Maintenance

0.15

2.46

0.13

-831.51

สุวรรณภูมิ

Maintenances

Maintenance

Maintenance

Maintenance

0.13

-831.63

บมจ. กระจกไทยอาซาฮี

7.15

274.81

0.56

0.24

0.13

-9.34

ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ

7.16

259.15

0.47

0.22

0.13

มจธ. (วิทยาเขตบางขุนเทียน)

7.19

273.35

0.22

0.16

0.13

ร.พ.ศิครินทร์

7.26

295.71

0.57

0.30

0.14

-3.03

ท้องฟ้าจำลอง

7.27

266.83

0.38

0.21

0.13

-11.75

บริษัทโอสถสภา จำกัด

Maintenance

Maintenance

0.81

0.10

0.13

-831.63

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

7.15

274.48

0.18

0.21

0.13

โรงพยาบาลสายไหม

7.11

271.77

0.15

0.35

0.13

-10.26

กองพันทหารสื่อสาร

7.01

301.41

0.39

0.43

0.15

-1.31

เวลาปัจจุบัน

24/10/2020 04:31:43

แสดงค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ (mg/L)

คู่มือใช้งานเว็บคุณภาพน้ำออนไลน์