สถานีสูบส่งน้ำบางเขน 1 (TR1)

6.51

202.00

Maintenances

0.89

0.10

-18.22

สถานีสูบส่งน้ำบางเขน 2 (TR2)

6.67

237.00

0.65

0.89

0.11

-8.50

สำนักงานประปาสาขานนทบุรี

6.51

214.00

0.27

1.14

0.10

-14.89

สถานีสูบจ่ายน้ำเพชรเกษม

7.39

215.00

0.46

0.23

0.10

สถานีสูบจ่ายน้ำราษฎร์บูรณะ

7.06

213.00

0.58

0.39

0.10

สำนักงานประปาทุ่งมหาเมฆ

6.78

218.00

0.66

1.09

0.11

-13.78

สำนักงานประปาสมุทรปราการ

6.62

216.00

0.62

1.18

0.10

-14.33

สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท

6.50

212.00

1.22

1.14

0.10

-15.45

สถานีสูบจ่ายน้ำลาดพร้าว

6.51

214.00

0.87

0.84

0.10

-14.89

สำนักงานประปาสาขามีนบุรี

6.51

231.00

0.24

0.44

0.11

-10.17

สำนักงานประปาบางบัวทอง

7.26

229.00

0.93

0.20

0.11

-10.72

สำนักงานประปาสาขาพญาไท

6.51

218.00

0.72

2.19

0.11

-13.78

สถานีสูบจ่ายน้ำสำโรง

6.51

214.00

0.65

1.25

0.10

-14.89

สถานีสูบจ่ายน้ำลาดกระบัง

6.96

239.00

0.36

1.06

0.12

-7.94

สถานีสูบจ่ายน้ำท่าพระ

7.47

210.00

0.50

0.28

0.10

สถานีสูบจ่ายน้ำคลองเตย

6.51

215.00

1.32

1.11

0.10

-14.61

สถานีสูบจ่ายน้ำลุมพินี

6.84

216.00

0.63

0.97

0.10

-14.33

สถานีสูบจ่ายน้ำบางพลี

6.54

218.00

0.56

0.92

0.11

-13.78

สถานีสูบจ่ายน้ำมีนบุรี

6.54

231.00

0.40

1.29

0.11

-10.17

สถานีสูบส่งน้ำบางเขน 3 (TR3)

6.50

224.00

Maintenances

1.42

0.11

-12.11

โรงงานสามเสน 1

6.82

205.91

0.34

0.50

0.10

-17.14

โรงงานสามเสน 2

6.51

205.24

0.15

0.72

0.10

-17.32

โรงงานสามเสน 3

6.75

195.15

0.66

0.40

0.10

-20.13

โรงงานสามเสน 4

6.89

198.44

1.20

0.18

0.10

-19.21

สถานีสูบส่งน้ำมหาสวัสดิ์

7.21

193.50

0.11

0.21

0.09

สถานีสูบจ่ายน้ำมหาสวัสดิ์

7.32

191.48

0.91

0.18

0.09

โรงงานธนบุรี

6.76

197.46

1.12

0.37

0.10

-19.48

สถานีสูบจ่ายน้ำบางเขน 1

6.51

205.54

0.70

0.72

0.10

-17.24

สถานีสูบจ่ายน้ำบางเขน 2

6.52

201.05

0.86

1.88

0.10

-18.49

พระราชวังดุสิต สวนจิตรลดา

6.54

196.27

0.81

0.74

0.10

-19.82

โรงพยาบาลศิริราช

6.79

198.06

Maintenance

0.35

0.10

-19.32

โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม

7.29

193.43

0.34

0.10

0.09

โรงเรียนบดินทรเดชา

7.20

193.05

0.95

0.26

0.09

ห้าง บิ๊กซี สาขารัตนาธิเบศร์

7.21

197.39

0.70

0.10

0.10

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางบ่อ

6.53

216.31

0.15

0.31

0.11

-14.25

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

6.66

197.46

0.54

0.77

0.10

-19.48

โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์

6.51

199.56

0.67

0.60

0.10

-18.90

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

6.51

198.29

0.35

1.38

0.10

-19.26

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

6.78

195.37

0.46

0.85

0.10

-20.07

บ. มหาจักรออโตพาร์ท จำกัด

6.52

195.82

0.42

0.75

0.10

-19.94

สุวรรณภูมิ

6.97

195.89

0.31

0.98

0.10

-19.92

บมจ. กระจกไทยอาซาฮี

6.54

195.15

0.58

1.33

0.10

-20.13

ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ

6.89

195.37

0.56

0.29

0.10

มจธ. (วิทยาเขตบางขุนเทียน)

7.02

192.53

0.37

0.14

0.09

ร.พ.ศิครินทร์

6.51

205.31

0.26

0.56

0.10

-17.30

ท้องฟ้าจำลอง

6.51

199.71

0.52

1.31

0.10

-18.86

บริษัทโอสถสภา จำกัด

6.58

201.73

0.34

1.36

0.10

-18.30

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

6.57

184.08

0.39

0.08

0.09

โรงพยาบาลสายไหม

Maintenance

Maintenance

Maintenance

Maintenance

Maintenances

-199.30

กองพันทหารสื่อสาร

6.51

200.53

0.15

2.17

0.10

-18.63

แสดงค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ (mg/L)

เวลาปัจจุบัน

26/09/2016 07:10:52

(เปลี่ยนแปลงค่าทุก 2 นาที)
: สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ 20 สถานี
: สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ 30 สถานี