สถานีสูบส่งน้ำบางเขน 1 (TR1)

6.72

224.00

Maintenances

0.52

0.11

-12.11

สถานีสูบส่งน้ำบางเขน 2 (TR2)

6.92

230.00

Maintenances

0.36

0.11

-10.45

สำนักงานประปาสาขานนทบุรี

6.65

217.00

0.15

0.25

0.11

-14.06

สถานีสูบจ่ายน้ำเพชรเกษม

7.30

296.00

0.40

0.51

0.14

สถานีสูบจ่ายน้ำราษฎร์บูรณะ

7.07

270.00

0.16

0.23

0.13

สำนักงานประปาทุ่งมหาเมฆ

6.96

212.00

0.36

0.26

0.10

-15.45

สำนักงานประปาสมุทรปราการ

6.78

218.00

0.40

0.21

0.11

-13.78

สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท

6.70

215.00

Maintenances

0.24

0.10

-14.61

สถานีสูบจ่ายน้ำลาดพร้าว

6.65

218.00

0.48

0.35

0.11

-13.78

สำนักงานประปาสาขามีนบุรี

6.51

222.00

0.13

0.32

0.11

-12.67

สำนักงานประปาบางบัวทอง

7.00

259.00

0.13

0.26

0.13

-2.39

สำนักงานประปาสาขาพญาไท

6.71

220.00

0.39

0.41

0.11

-13.22

สถานีสูบจ่ายน้ำสำโรง

6.62

215.00

0.63

0.35

0.10

-14.61

สถานีสูบจ่ายน้ำลาดกระบัง

7.08

226.00

0.44

0.35

0.11

-11.56

สถานีสูบจ่ายน้ำท่าพระ

7.35

267.00

0.32

0.39

0.13

สถานีสูบจ่ายน้ำคลองเตย

6.68

217.00

0.61

0.27

0.11

-14.06

สถานีสูบจ่ายน้ำลุมพินี

6.96

218.00

0.46

0.23

0.11

-13.78

สถานีสูบจ่ายน้ำบางพลี

6.79

220.00

0.71

0.39

0.11

-13.22

สถานีสูบจ่ายน้ำมีนบุรี

6.68

225.00

0.94

0.52

0.11

-11.83

สถานีสูบส่งน้ำบางเขน 3 (TR3)

6.59

216.00

Maintenances

0.34

0.10

-14.33

โรงงานสามเสน 1

7.13

210.17

Maintenance

0.53

0.10

-15.95

โรงงานสามเสน 2

7.02

204.42

1.09

0.45

0.10

-17.55

โรงงานสามเสน 3

7.00

200.60

0.89

1.56

0.10

-18.61

โรงงานสามเสน 4

7.18

204.12

0.97

0.61

0.10

-17.63

สถานีสูบส่งน้ำมหาสวัสดิ์

7.01

272.46

0.88

0.37

0.13

สถานีสูบจ่ายน้ำมหาสวัสดิ์

7.23

272.23

0.99

0.55

0.13

โรงงานธนบุรี

7.00

199.18

0.89

0.11

0.10

-19.01

สถานีสูบจ่ายน้ำบางเขน 1

6.87

199.93

1.25

0.22

0.10

-18.80

สถานีสูบจ่ายน้ำบางเขน 2

6.92

198.21

0.85

0.32

0.10

-19.28

พระราชวังดุสิต สวนจิตรลดา

6.64

202.32

0.78

0.20

0.10

-18.13

โรงพยาบาลศิริราช

6.82

186.32

0.64

0.14

0.09

-22.58

โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม

7.07

269.54

0.15

0.23

0.13

โรงเรียนบดินทรเดชา

7.14

270.44

0.76

0.38

0.13

ห้าง บิ๊กซี สาขารัตนาธิเบศร์

7.13

272.98

0.53

0.30

0.13

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางบ่อ

6.68

208.75

0.15

0.41

0.10

-16.35

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

6.51

206.36

0.36

0.34

0.10

-17.01

โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์

6.64

204.49

0.34

0.19

0.10

-17.53

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

6.61

204.19

0.40

0.34

0.10

-17.61

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

6.96

207.33

0.15

0.29

0.10

-16.74

บ. มหาจักรออโตพาร์ท จำกัด

6.73

204.34

0.15

0.31

0.10

-17.57

สุวรรณภูมิ

7.14

205.84

0.36

0.34

0.10

-17.16

บมจ. กระจกไทยอาซาฮี

6.51

203.97

0.49

0.21

0.10

-17.68

ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ

7.03

249.13

0.25

0.17

0.12

มจธ. (วิทยาเขตบางขุนเทียน)

6.93

252.20

0.15

0.25

0.12

ร.พ.ศิครินทร์

7.04

208.23

0.31

0.25

0.10

-16.49

ท้องฟ้าจำลอง

6.72

203.59

0.51

0.20

0.10

-17.78

บริษัทโอสถสภา จำกัด

6.98

202.70

0.50

0.23

0.10

-18.03

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

7.09

271.19

0.25

0.16

0.13

โรงพยาบาลสายไหม

Maintenance

Maintenance

Maintenance

Maintenance

Maintenances

-199.30

กองพันทหารสื่อสาร

6.83

200.98

0.15

0.32

0.10

-18.51

แสดงค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ (mg/L)

เวลาปัจจุบัน

23/10/2016 21:12:49

(เปลี่ยนแปลงค่าทุก 2 นาที)
: สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ 20 สถานี
: สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ 30 สถานี