สถานีสูบส่งน้ำบางเขน 1 (TR1)

6.62

257.00

0.92

0.83

0.12

-2.94

สถานีสูบส่งน้ำบางเขน 2 (TR2)

6.97

259.00

1.13

0.54

0.13

-2.39

สำนักงานประปาสาขานนทบุรี

7.09

260.00

0.15

0.36

0.13

-2.11

สถานีสูบจ่ายน้ำเพชรเกษม

7.31

171.00

0.83

0.15

0.08

สถานีสูบจ่ายน้ำราษฎร์บูรณะ

7.33

195.00

0.83

0.37

0.10

สำนักงานประปาทุ่งมหาเมฆ

7.12

254.00

0.46

0.55

0.12

-3.78

สำนักงานประปาสมุทรปราการ

6.96

282.00

0.20

0.53

0.14

4.00

สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท

7.20

268.00

0.28

0.32

0.13

0.11

สถานีสูบจ่ายน้ำลาดพร้าว

7.32

245.00

1.17

0.60

0.12

-6.28

สำนักงานประปาสาขามีนบุรี

7.31

262.00

Maintenance

0.33

0.13

-1.56

สำนักงานประปาบางบัวทอง

7.46

189.00

1.00

0.28

0.09

-21.83

สำนักงานประปาสาขาพญาไท

6.88

254.00

0.19

0.50

0.12

-3.78

สถานีสูบจ่ายน้ำสำโรง

7.18

262.00

0.58

0.54

0.13

-1.56

สถานีสูบจ่ายน้ำลาดกระบัง

6.83

258.00

0.60

0.40

0.12

-2.67

สถานีสูบจ่ายน้ำท่าพระ

7.43

175.00

0.62

0.00

0.09

สถานีสูบจ่ายน้ำคลองเตย

7.12

255.00

0.79

0.49

0.12

-3.50

สถานีสูบจ่ายน้ำลุมพินี

7.21

252.00

0.15

3.68

0.12

-4.33

สถานีสูบจ่ายน้ำบางพลี

7.25

247.00

0.68

0.56

0.12

-5.72

สถานีสูบจ่ายน้ำมีนบุรี

7.28

260.00

0.35

0.31

0.13

-2.11

สถานีสูบส่งน้ำบางเขน 3 (TR3)

7.37

262.00

1.02

0.42

0.13

-1.56

โรงงานสามเสน 1

7.33

248.38

1.24

0.31

0.12

-5.34

โรงงานสามเสน 2

7.34

262.06

0.85

0.47

0.13

-1.54

โรงงานสามเสน 3

Maintenance

270.06

0.99

0.42

0.13

0.69

โรงงานสามเสน 4

7.45

259.52

0.64

1.03

0.13

-2.24

สถานีสูบส่งน้ำมหาสวัสดิ์

7.33

196.94

0.90

0.25

0.10

สถานีสูบจ่ายน้ำมหาสวัสดิ์

7.32

197.84

0.98

0.19

0.10

โรงงานธนบุรี

7.31

243.20

0.99

0.42

0.12

-6.78

สถานีสูบจ่ายน้ำบางเขน 1

7.44

290.40

1.05

0.87

0.14

6.33

สถานีสูบจ่ายน้ำบางเขน 2

7.29

284.72

1.04

0.85

0.14

4.76

พระราชวังดุสิต สวนจิตรลดา

7.08

275.30

0.87

0.37

0.13

2.14

โรงพยาบาลศิริราช

Maintenance

241.28

0.63

0.27

0.12

-7.31

โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม

7.22

187.67

0.54

0.25

0.09

โรงเรียนบดินทรเดชา

7.11

202.02

0.85

0.18

0.10

ห้าง บิ๊กซี สาขารัตนาธิเบศร์

6.93

203.30

0.82

0.16

0.10

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางบ่อ

7.30

240.90

0.15

0.11

0.12

-7.42

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

7.40

247.78

0.44

1.28

0.12

-5.50

โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์

7.36

244.64

0.10

0.38

0.12

-6.38

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

7.32

261.24

Maintenance

0.36

0.13

-1.77

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

6.51

252.12

Maintenance

0.44

0.12

-4.30

บ. มหาจักรออโตพาร์ท จำกัด

7.31

244.64

0.15

0.68

0.12

-6.38

สุวรรณภูมิ

7.37

259.07

Maintenance

0.28

0.13

-2.37

บมจ. กระจกไทยอาซาฮี

7.23

254.44

0.43

0.19

0.12

-3.66

ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ

7.24

188.72

0.72

0.26

0.09

มจธ. (วิทยาเขตบางขุนเทียน)

7.06

193.13

0.51

0.20

0.09

ร.พ.ศิครินทร์

7.45

263.63

0.37

0.41

0.13

-1.10

ท้องฟ้าจำลอง

7.36

257.05

0.42

0.29

0.12

-2.93

บริษัทโอสถสภา จำกัด

7.17

254.74

0.72

0.39

0.12

-3.57

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

7.27

182.81

0.63

0.40

0.09

โรงพยาบาลสายไหม

7.46

248.38

0.15

0.59

0.12

-5.34

กองพันทหารสื่อสาร

7.32

278.66

0.57

0.59

0.13

3.07

แสดงค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ (mg/L)

เวลาปัจจุบัน

24/09/2019 16:13:38

(เปลี่ยนแปลงค่าทุก 2 นาที)
: สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ 20 สถานี
: สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ 30 สถานี