สถานีสูบส่งน้ำบางเขน 1 (TR1)

6.51

202.00

Maintenances

1.11

0.10

-18.22

สถานีสูบส่งน้ำบางเขน 2 (TR2)

6.63

234.00

2.25

0.89

0.11

-9.33

สำนักงานประปาสาขานนทบุรี

6.51

217.00

1.08

0.85

0.11

-14.06

สถานีสูบจ่ายน้ำเพชรเกษม

7.36

208.00

0.71

0.19

0.10

สถานีสูบจ่ายน้ำราษฎร์บูรณะ

7.04

212.00

0.67

0.40

0.10

สำนักงานประปาทุ่งมหาเมฆ

6.70

222.00

1.03

0.71

0.11

-12.67

สำนักงานประปาสมุทรปราการ

6.57

223.00

0.91

0.90

0.11

-12.39

สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท

6.51

217.00

1.21

0.64

0.11

-14.06

สถานีสูบจ่ายน้ำลาดพร้าว

6.51

214.00

1.47

0.54

0.10

-14.89

สำนักงานประปาสาขามีนบุรี

6.51

241.00

0.42

0.56

0.12

-7.39

สำนักงานประปาบางบัวทอง

7.29

225.00

0.27

0.29

0.11

-11.83

สำนักงานประปาสาขาพญาไท

6.51

222.00

1.51

0.76

0.11

-12.67

สถานีสูบจ่ายน้ำสำโรง

6.51

219.00

1.30

0.86

0.11

-13.50

สถานีสูบจ่ายน้ำลาดกระบัง

6.95

246.00

1.03

0.77

0.12

-6.00

สถานีสูบจ่ายน้ำท่าพระ

7.51

209.00

0.50

0.32

0.10

สถานีสูบจ่ายน้ำคลองเตย

6.51

217.00

1.37

0.78

0.11

-14.06

สถานีสูบจ่ายน้ำลุมพินี

6.79

221.00

1.32

0.74

0.11

-12.95

สถานีสูบจ่ายน้ำบางพลี

6.54

227.00

0.63

0.93

0.11

-11.28

สถานีสูบจ่ายน้ำมีนบุรี

6.52

239.00

1.03

0.92

0.12

-7.94

สถานีสูบส่งน้ำบางเขน 3 (TR3)

6.51

222.00

Maintenances

0.84

0.11

-12.67

โรงงานสามเสน 1

6.76

207.86

0.56

0.71

0.10

-16.60

โรงงานสามเสน 2

6.51

204.42

0.15

0.84

0.10

-17.55

โรงงานสามเสน 3

6.81

201.05

1.03

0.46

0.10

-18.49

โรงงานสามเสน 4

6.97

201.50

0.93

0.40

0.10

-18.36

สถานีสูบส่งน้ำมหาสวัสดิ์

7.26

185.95

0.10

0.26

0.09

สถานีสูบจ่ายน้ำมหาสวัสดิ์

7.40

183.63

0.99

0.23

0.09

โรงงานธนบุรี

6.85

205.09

0.95

0.36

0.10

-17.36

สถานีสูบจ่ายน้ำบางเขน 1

6.51

206.74

1.49

0.60

0.10

-16.91

สถานีสูบจ่ายน้ำบางเขน 2

6.51

202.55

1.18

1.01

0.10

-18.07

พระราชวังดุสิต สวนจิตรลดา

6.57

202.62

0.90

0.61

0.10

-18.05

โรงพยาบาลศิริราช

6.85

203.37

Maintenance

0.41

0.10

-17.84

โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม

7.34

195.89

0.43

0.13

0.10

โรงเรียนบดินทรเดชา

7.25

184.83

0.80

0.25

0.09

ห้าง บิ๊กซี สาขารัตนาธิเบศร์

7.24

191.03

0.64

0.19

0.09

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางบ่อ

6.51

199.26

0.15

1.66

0.10

-18.99

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

6.72

208.23

0.67

0.83

0.10

-16.49

โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์

6.53

207.41

1.00

0.77

0.10

-16.72

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

6.52

204.49

0.55

1.19

0.10

-17.53

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

6.86

205.61

0.48

0.85

0.10

-17.22

บ. มหาจักรออโตพาร์ท จำกัด

6.64

207.18

0.22

0.82

0.10

-16.78

สุวรรณภูมิ

7.00

207.86

0.57

1.10

0.10

-16.60

บมจ. กระจกไทยอาซาฮี

6.54

201.35

0.74

1.19

0.10

-18.40

ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ

6.88

196.19

0.61

0.37

0.10

มจธ. (วิทยาเขตบางขุนเทียน)

7.02

198.36

0.53

0.59

0.10

ร.พ.ศิครินทร์

6.73

214.74

0.51

0.68

0.10

-14.69

ท้องฟ้าจำลอง

6.51

204.79

1.04

0.69

0.10

-17.45

บริษัทโอสถสภา จำกัด

6.53

205.91

0.57

0.81

0.10

-17.14

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

6.51

186.55

0.61

0.22

0.09

โรงพยาบาลสายไหม

Maintenance

Maintenance

Maintenance

Maintenance

Maintenances

-199.30

กองพันทหารสื่อสาร

6.61

0.30

0.15

0.30

0.01

-74.26

แสดงค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ (mg/L)

เวลาปัจจุบัน

27/09/2016 20:46:06

(เปลี่ยนแปลงค่าทุก 2 นาที)
: สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ 20 สถานี
: สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ 30 สถานี