สถานีสูบส่งน้ำบางเขน 1 (TR1)

6.71

226.00

Maintenances

0.57

0.11

-11.56

สถานีสูบส่งน้ำบางเขน 2 (TR2)

6.92

230.00

Maintenances

0.39

0.11

-10.45

สำนักงานประปาสาขานนทบุรี

6.68

216.00

0.15

0.25

0.10

-14.33

สถานีสูบจ่ายน้ำเพชรเกษม

7.32

297.00

0.30

0.72

0.14

สถานีสูบจ่ายน้ำราษฎร์บูรณะ

7.11

268.00

0.15

0.26

0.13

สำนักงานประปาทุ่งมหาเมฆ

7.00

211.00

0.16

0.24

0.10

-15.72

สำนักงานประปาสมุทรปราการ

6.87

217.00

0.23

0.24

0.11

-14.06

สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท

6.73

216.00

Maintenances

0.23

0.10

-14.33

สถานีสูบจ่ายน้ำลาดพร้าว

6.67

218.00

0.37

0.31

0.11

-13.78

สำนักงานประปาสาขามีนบุรี

6.51

222.00

0.15

0.29

0.11

-12.67

สำนักงานประปาบางบัวทอง

7.09

270.00

0.11

0.24

0.13

0.67

สำนักงานประปาสาขาพญาไท

6.72

220.00

0.19

0.26

0.11

-13.22

สถานีสูบจ่ายน้ำสำโรง

6.64

214.00

0.35

0.38

0.10

-14.89

สถานีสูบจ่ายน้ำลาดกระบัง

7.11

224.00

0.35

0.32

0.11

-12.11

สถานีสูบจ่ายน้ำท่าพระ

7.36

275.00

0.28

0.81

0.13

สถานีสูบจ่ายน้ำคลองเตย

6.71

218.00

0.45

0.29

0.11

-13.78

สถานีสูบจ่ายน้ำลุมพินี

6.99

218.00

0.21

0.29

0.11

-13.78

สถานีสูบจ่ายน้ำบางพลี

6.80

219.00

0.57

0.49

0.11

-13.50

สถานีสูบจ่ายน้ำมีนบุรี

6.69

227.00

1.54

0.49

0.11

-11.28

สถานีสูบส่งน้ำบางเขน 3 (TR3)

6.62

216.00

Maintenances

0.36

0.10

-14.33

โรงงานสามเสน 1

7.12

207.71

Maintenance

0.55

0.10

-16.64

โรงงานสามเสน 2

6.86

203.37

0.97

0.42

0.10

-17.84

โรงงานสามเสน 3

6.93

198.44

1.28

1.64

0.10

-19.21

โรงงานสามเสน 4

7.14

200.60

0.73

0.46

0.10

-18.61

สถานีสูบส่งน้ำมหาสวัสดิ์

6.99

269.09

0.73

0.27

0.13

สถานีสูบจ่ายน้ำมหาสวัสดิ์

7.14

269.47

1.05

0.48

0.13

โรงงานธนบุรี

6.93

199.03

0.98

0.11

0.10

-19.05

สถานีสูบจ่ายน้ำบางเขน 1

6.82

197.76

0.48

0.20

0.10

-19.40

สถานีสูบจ่ายน้ำบางเขน 2

6.85

195.07

0.90

0.48

0.10

-20.15

พระราชวังดุสิต สวนจิตรลดา

6.56

200.16

1.57

0.22

0.10

-18.74

โรงพยาบาลศิริราช

6.75

185.20

0.74

0.11

0.09

-22.89

โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม

7.11

270.14

0.15

0.19

0.13

โรงเรียนบดินทรเดชา

7.17

269.47

0.78

0.32

0.13

ห้าง บิ๊กซี สาขารัตนาธิเบศร์

7.14

275.00

0.33

0.20

0.13

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางบ่อ

6.67

204.72

0.15

0.31

0.10

-17.47

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

6.51

204.64

0.22

0.30

0.10

-17.49

โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์

6.61

204.04

0.18

0.22

0.10

-17.66

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

6.56

205.46

0.42

0.31

0.10

-17.26

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

6.94

205.46

0.15

0.32

0.10

-17.26

บ. มหาจักรออโตพาร์ท จำกัด

6.66

205.17

0.15

0.34

0.10

-17.34

สุวรรณภูมิ

7.12

205.69

0.50

0.26

0.10

-17.20

บมจ. กระจกไทยอาซาฮี

6.51

202.77

0.32

0.23

0.10

-18.01

ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ

7.09

251.00

0.15

0.29

0.12

มจธ. (วิทยาเขตบางขุนเทียน)

6.93

247.48

0.15

0.28

0.12

ร.พ.ศิครินทร์

7.00

207.18

0.21

0.30

0.10

-16.78

ท้องฟ้าจำลอง

6.67

203.30

0.36

0.30

0.10

-17.86

บริษัทโอสถสภา จำกัด

6.93

202.70

0.35

0.29

0.10

-18.03

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

7.09

267.60

0.16

0.17

0.13

โรงพยาบาลสายไหม

Maintenance

Maintenance

Maintenance

Maintenance

Maintenances

-199.34

กองพันทหารสื่อสาร

6.79

201.13

0.15

0.27

0.10

-18.47

แสดงค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ (mg/L)

เวลาปัจจุบัน

24/10/2016 06:55:54

(เปลี่ยนแปลงค่าทุก 2 นาที)
: สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ 20 สถานี
: สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ 30 สถานี